Menu Close

Strona Główna

Kancelaria Mastalerz i Prawnicy prowadzi obsługę prawną dla szerokiego grona klientów, do których należą zarówno spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego jak również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Do grona naszych klientów należą:

  • spółki kapitałowe,
  • spółki osobowe,
  • spółki cywilne,
  • spółdzielnie,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy indywidualni,
  • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.